Trang chủ » Toàn cầu hóa kinh tế là gì? Xu hướng khu vực hóa kinh tế

Toàn cầu hóa kinh tế là gì? Xu hướng khu vực hóa kinh tế

by tinnhanong

Toàn cầu hóa là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt như kinh tế, văn hóa, khoa học… Toàn cầu hóa kinh tế có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của nền kinh tế xã hội thế giới

Toàn cầu hóa kinh tế là gì?

Toàn cầu hóa kinh tế là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về kinh tế

xu hướng toàn cầu hóa kinh tế

Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế

Biểu hiện

Thương mại thế giới phát triển mạnh

 • Tốc độ thương mại luôn cao hơn tốc độ của toàn bộ nền kinh tế thế giới.
 • Hình thành tổ chức thương mại thế giới WTO với 150 thành viên tính đến tháng 1 2007 đã chi phối đến 95% hoạt động thương mại của thế giới và có vai trò vô cùng to lớn trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại làm cho nền kinh tế phát triển năng động hơn.

Đầu tư nước ngoài tăng trưởng nhanh

 • Tổng giá trị đầu tư tăng nhanh: từ năm 1990 – 2004 đầu tư nước ngoài đã tăng từ 1774 – 8895 tỷ USD.
 • Lĩnh vực dịch vụ chiếm % ngày càng lớn trong đó nổi lên hàng đầu là các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

Thị trường tài chính quốc tế mở rộng

 • Hình thành mạng lưới liên kết tài chính: với hàng vạn ngân hàng được nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử, một mạng lưới liên kết tài chính toàn cầu đã và đang hoạt động rộng mở trên toàn thế giới.
 • Các tổ chức quốc tế như quỹ tiền tệ quốc tế IMF, ngân hàng thế giới WB…ngày càng có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu cũng như trong đời sống kinh tế – xã hội của các quốc gia

Các công ty xuyên quốc qua có vai trò ngày càng lớn

 • Số lượng của các công ty quốc gia ngày càng nhiều
 • Các công ty xuyên quốc có phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau nắm trong tay nguồn của cải, vật chất rất lớn và chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng

Hệ quả của việc toàn cầu hóa kinh tế

Tích cực

 • Toàn cầu hóa kinh tế đã thúc đẩy sản xuất phát triển và tăng trưởng kinh tế toàn cầu,
 • đẩy nhanh đầu tư, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đem lại lợi nhuận cho nhau
 • tăng cường sự hợp tác quốc tế.

Tiêu cực

 • Tuy nhiên toàn cầu hóa kinh tế cũng có những mặt trái của nó đặc biệt làm gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu – nghèo.
 • Cạnh tranh kinh tế giữa các khu vực.

Xu hướng khu vực hóa kinh tế

Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực

Do sự phát triển không đều và sức ép cạnh tranh các khu vực trên thế giới, những quốc gia có nét tương đồng về địa lý, văn hóa, xã hội hoặc có chung lợi ích, mục tiêu phát triển đã liên kết với nhau thành các tổ chức liên kết kinh tế đặc thù.

Liên Minh Châu Âu – EU

Liên Minh Châu Âu – EU

diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương – APEC

Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương – APEC

Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực đó là hiệp ước thương mại Bắc Mỹ – AFTA, Liên Minh Châu Âu – EU, hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASIAN, diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương – APEC, thị trường chung Nam Mỹ – MERCOSUR.

Hệ quả khu vực hóa kinh tế

Tích cực

 • Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực vừa hợp tác vừa cạnh tranh với nhau đã tạo nên động lực để thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.
 • Tăng cường tự do hóa thương mại, đầu tư dịch vụ trong phạm vi khu vực cũng như giữa các khu vực với nhau góp phần bảo vệ lợi ích kinh tế của các nước thành viên.
 • Đồng thời thúc đẩy quá trình mở cửa thị trường các quốc gia, tạo lập các thị trường khu vực rộng lớn, tăng cường toàn cầu hóa kinh tế thế giới

Tiêu cực

 • Đặt ra không ít các vấn đề đòi hỏi các quốc gia phải quan tâm giải quyết tự chủ về kinh tế hay vấn đề quyền lực của quốc gia.
 • Bất bình đẳng, cạnh tranh không lành mạnh.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận