Home Chăn nuôi Quy Trình Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Sử Dụng Thức Ăn Pro-Tom

Quy Trình Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Sử Dụng Thức Ăn Pro-Tom

by admin

Thủy sản là một trong những ngành kinh tế quan trọng trong nông nghiệp Việt Nam với tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2021 ước đạt 8,9 tỷ USD trong đó xuất khẩu tôm ước đạt trên 3,8 tỷ USD chiếm 44% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam (MARD, 2021). Trong năm 2021 tổng sản lượng tôm nuôi nước lợ ước đạt 950,000 tấn, trong đó, tôm sú 275,000 tấn, tôm thẻ chân trắng 675,000 nghìn tấn. Diện tích nuôi tôm 740,000 ha trong đó tôm thẻ chân trắng 110,000 ha, tôm sú 630,000 ha (DoF, 2021). Nghề nuôi tôm Việt Nam có những bước tiến tích cực trong những năm gần đây như việc áp dụng quy trình nuôi mật độ cao trong ao lót bạt hoặc trong bể tròn có kiểm soát đã nâng cao được năng xuất và sản lượng tôm nuôi đồng thời giảm bớt thiệt hại do dịch bệnh, quản lý chất thải tốt hơn. Hiện nay tổng diện tích nuôi tôm theo mô hình thâm canh và siêu thâm canh được chuyển đổi từ mô hình quảng canh cải tiến và bán thâm canh ước đạt khoảng 15,000ha chiếm khoảng 2% tổng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng tại Việt Nam. Quá trình chuyển đổi mô hình nuôi ao đất (bán thâm canh và quảng canh cải tiến) sang ao bạt hoặc bể tròn cần nhiều yếu tố như kinh phí, cơ sở hạ tầng tại vùng chuyển đổi, trình độ người nuôi cũng như có nguồn nước phù hợp nên chưa có nhiều hộ chuyển đổi. Thêm vào đó lợi nhuận từ nghề nuôi tôm của Việt Nam đang giảm dần do cạnh tranh từ các nước có điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội phù hợp cho nghề nuôi tôm phát triển như Ấn Độ, Ecuador và Indonesia.

Một đặc trưng cơ bản của các nước có nghề nuôi tôm phát triển nhanh trong thời gian gần đây bao gồm Ấn Độ, Ecuador và Indonesia đó là họ nuôi tôm với mật độ thấp từ 12-40 con/m2. Do nuôi tôm với mật độ thấp và sử dụng con giống sạch bệnh lên ít bị ảnh hưởng của bệnh tôm còi (EHP). Thêm vào đó việc nuôi tôm với mật độ thấp thì tôm nhanh lớn, rút ngắn thời gian nuôi, có thể nuôi tôm về kích thước lớn và chi phí thấp. Để cạnh tranh với các nước có nghề nuôi đang phát triển trong thời gian gần đây bên cạnh việc xây dựng và áp dụng các mô hình nuôi tôm công nghệ cao thì việc cải tiến quy trình nuôi quảng canh cải tiến và bán thâm canh tại Việt Nam là rất cần thiết vì số lượng trại nuôi theo các mô hình trên cũng như sản lượng vẫn chiếm đa số tại Việt Nam. Ngoài ra việc cải thiện quy trình nuôi tôm theo mô hình quảng canh cải tiến và bán thâm canh nhằm giảm chi phí sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế của người nuôi và phát triển nghề nuôi tôm bền vững là rất cần thiết.

Để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của các mô hình nuôi tôm mật độ dưới 100 con/m2 chúng tôi phát triển dòng sản phẩm Pro-Tom với các tiêu chí sau.

 • Tối ưu hóa dinh dưỡng cho tất cả các giai đoạn phát triển của tôm.
 • Thức ăn có tính dẫn dụ tốt kích thích tôm bắt mồi nhanh, tôm ăn khỏe, tiêu hóa tốt
 • Thức ăn Pro-Tom có nhiều kích cỡ viên khác nhau phù hợp với tất cả các giai đoạn phát triển của tôm từ tôm PL8 đến tôm khi thu hoạch: 9600; 9601; 9602; 9603; 9604; 9605; 9606
 • Viên thức ăn có độ bền tốt nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, giảm hệ số chuyển đổi thức ăn, giảm chi phí thức ăn và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nuôi.
 • Chất lượng thức ăn tốt, đồng đều giúp cho tôm sinh trưởng phát triển tốt, đều cỡ và tỷ lệ sống cao.

Một số thông tin chung của quy trình nuôi tôm mật độ thấp sử dụng thức ăn Pro-Tom.

 • Diện tích nuôi: 0,2 – 1 ha
 • Mật độ nuôi: <100 con/m2
 • Thời gian nuôi: 90-100 ngày/vụ
 • Cỡ tôm thu hoạch: 20-40 con/kg
 • Năng suất: 5-10 tấn/ha/vụ
 • Tỷ lệ sống: 80-90%