Home Nghiên cứu Enrofloxacin: Kháng sinh đặc trị bệnh do vi khuẩn gây ra trên vật nuôi